Plecy

Czy chcesz jak najszybciej uzyskać certyfikat potwierdzający Twój poziom znajomości języka hiszpańskiego?

SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española – Międzynarodowa Służba Oceny Języka Hiszpańskiego) to doskonała opcja, aby szybko to zrobić. Przystąp do egzaminu i otrzymaj wyniki w maksymalnie 3 tygodnie! W TLCdénia, szkole hiszpańskiej zlokalizowanej w Dénia, oferujemy ten globalnie uznany egzamin.

Czym jest SIELE?

Logo oficjalnego egzaminu z języka hiszpańskiego SIELE

SIELE to międzynarodowy egzamin potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego za pomocą środków elektronicznych. It is promoted by the Instituto Cervantes, the University of Salamanca, the University of Buenos Aires, and the National Autonomous University of Mexico, ensuring its prestige and worldwide recognition.

SIELE ocenia znajomość języka hiszpańskiego poprzez cztery testy: Rozumienie czytanego tekstu, Rozumienie ze słuchu, Wyrażanie pisemne i interakcję oraz Wyrażanie ustne i interakcję. Dodatkowo wykorzystuje poziomy Wspólnego Europejskiego Systemu Oceniania Znajomości Języków (CEF) opracowane przez Radę Europy jako swoją podstawę.

Zalety egzaminu SIELE z języka hiszpańskiego

Wiele hiszpańskich uniwersytetów wymaga od swoich studentów posiadania oficjalnego certyfikatu z języka hiszpańskiego, aby móc ubiegać się o studia licencjackie i magisterskie. Wymagany poziom różni się w zależności od uniwersytetu, przy czym poziomy B1 i B2 są najczęściej żądane. Uzyskanie certyfikatu SIELE jest doskonałą opcją do ubiegania się o przyjęcie na studia uniwersyteckie.

Egzamin SIELE: Tryby

"SIELE GLOBAL":

Jest to najbardziej wszechstronny rodzaj egzaminu potwierdzający Twoją znajomość języka hiszpańskiego. Jest to jednorodzinny, wielopoziomowy egzamin, który umożliwia uzyskanie certyfikatu SIELE, dokumentu zawierającego wynik uzyskany w każdej z czterech części oraz jego odpowiednik w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), a także ogólny wynik w skali od 0 do 1000 punktów, który jest sumą wyników każdego z czterech testów.

Egzamin SIELE składa się z czterech testów odpowiadających głównym kompetencjom językowym:

Icon of the Spanish reading exam

Czytanie – (Comprensión de lectura (CL))

Icon of the Spanish listening exam

Słuchanie – (Comprensión auditiva (CA))

Icon of the Spanish writing exam

Pisanie – (Expresión e interacción escritas (EIE))

Icon of the Spanish speaking exam

Mówiąc – (Expresión e interacción orales (EIO))

Niezależne tryby lub tryby niezależne

Możesz przystąpić do globalnego egzaminu SIELE lub wybrać jedną z następujących niezależnych modalności, które łączą różne testy:

icon of the Spanish exam SIELE 1

Czytanie + Słuchanie (Comprensión de lectura + Comprensión auditiva)

icon of the Spanish exam SIELE 2

Czytanie + Pisanie (Comprensión de lectura + Expresión e interacción escritas)

icon of the Spanish exam SIELE 3

Słuchanie + Mówienie (Comprensión auditiva + Expresión e interacción orales)

icon of the Spanish exam SIELE 4

Mówienie (Expresión e interacción orales)

icon of the Spanish exam SIELE 5

Pisanie + Mówienie (Expresión e interacción escritas + Expresión e interacción orales)

Jak wyglądają egzaminy SIELE?

icono del examen de lectura en español

Czytanie

Pięć zadań z sumą 38 pytań
Pytania sformułowane na podstawie tekstów, które testują rozumienie
Maksymalny czas

60 minut
Ocena automatyczna i natychmiastowa

Wynik:

250 punktów

icono del examen de escritura en español

Słuchanie

Sześć zadań z łącznie 38 pytaniami
Pytania przedstawione dźwiękowo.
Maksymalny czas

55 minut

Automatyczne i natychmiastowe ocenianie

Wynik:
250 punktów

icono del examen de escritura en español

Pisanie

Dwa zadania
Pytania odpowiadane poprzez pisanie treści.
Maksymalny czas

50 minut

Ręczne ocenianie przez ekspertów językowych SIELE.

Wynik:
250 punktów

icono del examen SIELE de español oral

Mówienie


Pięć zadań
Pytania przedstawione w formie tekstu i mowy, odpowiadane ustnie za pomocą systemu nagrywania.
Maksymalny czas


15 minut

Manual scoring by SIELE linguistic experts.

Wynik:
250 punktów

Poziomy i wyniki:

Poniżej można zobaczyć poziomy ocen testów SIELE i ich korelację z poziomami CEFR:

Poziomy i punktacja testów egzaminów DELE

Tutaj możesz pobrać Przewodnik po Egzaminie zawierający wszystkie informacje o SIELE:

Jak zapisać się na egzamin SIELE w Denii

Contact us. We’re waiting for you at TLCdénia to help you certify your Spanish level with SIELE and accompany you on your learning journey.

Email

info@tlcdenia.es

Phone

(+34) 96 642 36 72

Address

Carrer de la Barbacana, 15, 03700 Denia, Alicante, Hiszpania

Kurs przygotowujący do egzaminu SIELE w TLCdénia

W TLCdénia oferujemy prywatne zajęcia przygotowujące do egzaminu SIELE. Nasi wykwalifikowani nauczyciele, doświadczeni w przygotowywaniu do oficjalnych egzaminów, będą Cię prowadzić w rozwijaniu niezbędnych umiejętności, aby zdać egzamin z sukcesem. Dostarczamy aktualne materiały i symulacje egzaminów, abyś mógł zaznajomić się z formatem i rodzajami pytań.

Aby uzyskać więcej informacji lub rozwiać wszelkie wątpliwości, prosimy o kontakt.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, aby rozwiać Twoje wątpliwości!